Kommunikation

Hur kommunicerar ni med föreningens medlemmar?
Kommunikation är viktig för att en medlem ska känna tillhörighet och gemenskap med föreningen. Vi hjälper er med tips och en plan för hur ni når ut till medlemmarna.

Hur marknadsför ni er förening och era arrangemang?
Vi hjälper er med tips för hur man visar upp sin verksamhet och nätverkar på en Facebooksida, andra sociala medier och hemsida. Vi ger också tips och stöd i fritt bildbehandlingprogram, informationsmaterial med mera.

Dokument om Bildrättigheter
Föreningspoolen har skapat ett dokument där du får information om äganderätten till foto och konst enligt lagen om upphovsrätt och foto som personuppgift enligt GDPR. Var man kan hitta foto för användning på er förenings hemsida eller sociala medier. Vad ska man tänka på innan man lägger upp foto på föreningens medlemmar eller personer som varit med på föreningens event.
Bildrättigheter