Kommunikation

Hur kommunicerar ni med föreningens medlemmar?
Kommunikation är viktig för att en medlem ska känna tillhörighet och gemenskap med föreningen. Vi hjälper er med tips och en plan för hur ni når ut till medlemmarna.

Hur marknadsför ni er förening och era arrangemang?
Vi hjälper er med tips för hur man visar upp sin verksamhet och nätverkar på en Facebooksida, andra sociala medier och hemsida. Vi ger också tips och stöd i fritt bildbehandlingprogram, informationsmaterial med mera.