Arbetsgivarrollen

Arbetsgivarrollen

Om föreningen väljer att anställa en person är det alltid föreningen som är arbetsgivare. Om föreningen har en eller flera anställda innebär detta ett arbetsgivaransvar. Styrelseledamöterna måste sätta sig in i alla lagar, avtal och regler som gäller. De måste också vara tillgängliga för den anställdes behov under anställningen.

I föreningspoolen hjälper vi dig kostnadsfritt med till exempel mallar för arbetstidsrapporter, semesterlistor, policydiskussioner som stöd i föreningens arbetsgivarroll. Vi har nära samarbete med både arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
Kontakta oss

LÄNKAR

För den ideella föreningen finns det stödåtgärder utan att anställa. Här är några tips:

Arbetsförmedlingen
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod/arbetstraning
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod/arbetspraktik

Malmö stad
https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Jobb-och-praktik/Praktik-Malmo/For-dig-som-arbetsgivare.html

Scroll to top
Skip to content