Revidera stadgar

Revidera stadgar

En av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler eller lagar.

Vi hjälper er att revidera stadgarna kostnadsfritt.

Föreningar som tillhör ett nationellt förbund bör kontakta detta då förbundet ofta har normalstadgar som föreningen kan eller bör använda sig av. Tänk på att normalstadgarna ska fungera som en mall. Ni måste anpassa normalstadgarna till föreningens ändamål och verksamhet. Om ert nationella förbund ändrar i sina stadgar så ändras inte stadgarna automatiskt för er förening. Den enskilda föreningen måste själv revidera eller anta nya stadgar om det ska gälla för föreningen.

DOKUMENT

Tips till såväl nybildad som etablerad förening: Dags för stadgar
Mall för stadgar: Föreningspool Malmös Stadgemall

Scroll to top
Skip to content