Dokumentbank

Dokumentbank

I vår dokumentbank finns stöddokument som ska vara till hjälp i er förenings vardag. Dokumenten har tagits fram av Malmö Ideella, MISO och Föreningspoolen. Dokumenten får användas fritt. Tänk dock på att de är under ständig uppdatering. På denna sida finns alltid den senaste versionen.

Att bilda en ideell förening
Vår guide till hur det går till att bilda en ideell förening
Att bilda en ideell förening pdf

Förtroendevald i en ideell förening
Dokument som förklarar de förtroendevaldas olika roller
Förtroendevald i ideell förening pdf

Dags för stadgar
Tips till såväl nybildad som etablerad förening
Dags för stadgar pdf
Föreningspool Malmös Stadgemall Word

Dags för möte
Tips om kallelse, dagordning och protokoll
Dags för möte pdf

Föreninglivets ordförklaring
Föreningslivets ordförklaring pdf

ÅRSMÖTE

Dags för årsmöte
Tips och checklista till föreningens fysiska eller digitala årsmöte
Dags för årsmöte pdf

Valberedning i en ideell förening
En guide genom valberedningsårets olika faser med många tips
Valberedning i en ideell förening pdf

Skriva en motion
Tips för dig som vill skriva en motion till årsmötet.
Att skriva en motion pdf

Ta fram en dagordning
Tips för dig som ska ta fram en dagordning till årsmötet
Att ta fram en dagordning till årsmötet pdf

Skriva en verksamhetsberättelse
Tips för dig som ska skriva en verksamhetsberättelse inför årsmötet.
Att skriva en verksamhetsberättelse pdf

EKONOMI & ARBETSGIVARE

Dags för ekonomi
Dokumentet är brett och täcker stora delar av föreningens ekonomi och kan fungera som en kunskapsbank.
Dags för ekonomi pdf

Dags för anställd
Dokumentet, som är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar.
Dags för anställd pdf

KOMMUNIKATION

Skapa er grafiska profil
En checklista för de byggstenar som behövs för att skapa er grafiska profil.
Skapa er grafiska profil pdf

Skapa er grafiska manual
En guide med exempel för att skapa er grafiska manual som berättar hur byggstenarna i er grafiska profil ska användas.
Skapa er grafiska manual pdf

Skapa egen karta i Google Maps
En guide över hur ni på ett enkelt sätt visar er verksamhet eller ett arrangemang på en egen karta.
Skapa egen karta i Google maps pdf

Dokument om Bildrättigheter
Föreningspoolen har skapat ett dokument där du får information om äganderätten till foto och konst enligt lagen om upphovsrätt och foto som personuppgift enligt GDPR. Var man kan hitta foto för användning på er förenings hemsida eller sociala medier. Vad ska man tänka på innan man lägger upp foto på föreningens medlemmar eller personer som varit med på föreningens event.
Bildrättigheter pdf

DIGITALA MÖTEN

Tips för att bli en digital mötesexpert
Digitala mötestips