Dokumentbank

I vår dokumentbank finns stöddokument som ska vara till hjälp i er förenings vardag. Dokumenten har tagits fram av Malmö Ideella, MISO och Föreningspoolen. Dokumenten får användas fritt. Tänk dock på att de är under ständig uppdatering. På denna sida finns alltid den senaste versionen.

Att bilda en ideell förening
Vår guide till hur det går till att bilda en ideell förening
Att bilda en ideell förening pdf

Förtroendevald i en ideell förening
Dokument som förklarar de förtroendevaldas olika roller
Förtroendevald i en ideell förening pdf

Valberedning i en ideell förening
En guide genom valberedningsårets olika faser med många tips
Valberedning i en ideell förening pdf

Dags för stadgar
Tips till såväl nybildad som etablerad förening
Dags för stadgar pdf
Malmö Ideella och MISOs stadgemall Word

Dags för årsmöte
Tips och checklista till föreningens årsmöte
Dags för årsmöte pdf

Dags för möte
Tips om kallelse, dagordning och protokoll
Dags för möte pdf

Föreninglivets ordförklaring
Föreningslivets ordförklaring pdf

EKONOMI & ARBETSGIVARE

Dags för ekonomi
Dokumentet är brett och täcker stora delar av föreningens ekonomi och kan fungera som en kunskapsbank.
Dags för ekonomi pdf

Dags för anställd
Dokumentet är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar.
Dags för anställd pdf

DIGITALA MÖTEN

Att delta i ett Zoom-möte
En guide så att du på ett enkelt sätt kan koppla upp dig och använda verktyget.
Att delta i ett Zoom-möte pdf

Tips för att bli en digital mötesexpert
Digitala mötestips

KOMMUNIKATION

Skapa egen karta i Google Maps
En guide över hur ni på ett enkelt sätt visar er verksamhet eller ett arrangemang på en egen karta.
Skapa egen karta i Google Maps pdf

Dokument om Bildrättigheter
Föreningspoolen har skapat ett dokument där du får information om äganderätten till foto och konst enligt lagen om upphovsrätt och foto som personuppgift enligt GDPR. Var man kan hitta foto för användning på er förenings hemsida eller sociala medier. Vad ska man tänka på innan man lägger upp foto på föreningens medlemmar eller personer som varit med på föreningens event.
Bildrättigheter pdf