Föreningsutbildning av Föreningspool Malmö

Föreningsutbildning 2023

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

ANMÄLAN

Länkar till anmälan öppnas efter hand. Anmäl er senast tre dagar innan utbildningen. Klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret. Gör en anmälan per person.

FRÅGOR?

Har ni några frågor kring våra utbildningar kontakta: utbildning@foreningspoolmalmo.se
Så här hanterar vi dina personuppgifter

KURSER I ATT BLI EN BÄTTRE ARBETSGIVARE

Föreningspool Malmö erbjuder två helt nya utbildningar som riktar sig till ideella föreningar i Malmö som har anställd personal eller funderar på att anställa. Du som redan är, eller funderar på att bli arbetsgivare den 19 oktober 2023 och Bli en bättre arbetsgivare den 23 november 2023.

Mer information och anmälan

STYRELSEKUNSKAP *

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

18 oktober kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/SK18okt2023

8 november kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/SK8nov2023

22 november kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/SK22nov2023

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

PRAKTISK BOKFÖRING I FÖRENING **

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

Behöver ni stöd i er bokföring kan ni boka ett personligt möte med oss.

25 oktober kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB25okt2023

15 november kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB15nov2023

22 november kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB22nov2023

6 december prel. dagtid
Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka.

KASSÖRSKUNSKAP GRUND

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

25 oktober kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/KG25okt2023

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta
KASSÖRSKUNSKAP AVANCERAD

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

8 november kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/KA8nov2023

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta
PROTOKOLLSKRIVNING

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

6 december prel. dagtid
Länk till anmälan kommer

Vi erbjuder löpande utbildning i protokollskrivning för mindre grupper.  Kontakta oss om ni behöver hjälp med protokoll!

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta
DAGS FÖR ÅRSMÖTE

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.
Kom gärna flera från er förening!

18 oktober kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/dagsforarsmote18okt2023

15 november kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/Dagsforarsmote15nov2023

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta

UTBILDNINGAR SOM ARRANGERAS AV FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Fritidsförvaltningens utbildningar ger kunskap bland annat om regler och krav för de bidrag som fritidsförvaltningen erbjuder. Se programmet och anmäl dig här:
http://malmo.se/foreningsutbildning