Föreningsutbildning

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Att sköta en förening skall vara roligt. Ju enklare arbetet blir desto roligare är det. Ibland saknar vi kunskap i detta arbete och syftet med våra utbildningar är att ge den kunskapen.
Vissa av utbildningarna är obligatoriska för att registrera sig på nivå 2 eller nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
Program våren 2019