Föreningsutbildning

Tillsammans med fritidsförvaltningen har vi beslutat att ställa in alla utbildningar tillsvidare. Vår förhoppning är att dessa kan återinföras snart. Vi följer läget under den rådande situationen och återkommer med information.