Föreningsutbildning av Föreningspool Malmö

Föreningsutbildning våren 2023

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

ANMÄLAN

Länkar till anmälan öppnas efter hand. Anmäl er senast tre dagar innan utbildningen. Klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret. Gör en anmälan per person.

FRÅGOR?

Har ni några frågor kring våra utbildningar kontakta: utbildning@foreningspoolmalmo.se
Så här hanterar vi dina personuppgifter

STYRELSEKUNSKAP *

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

25 januari kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/SK25jan2023

15 februari kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/SK15feb2023

29 mars kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/SK29mars2023

19 april kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

24 maj kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

14 juni kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

PRAKTISK BOKFÖRING I FÖRENING **

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

1 februari kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB1feb2023

15 februari kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB15feb2023

8 mars kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB8mars2023

29 mars kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB29mars2023

12 april kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

24 maj kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka.

KASSÖRSKUNSKAP GRUND

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

1 februari kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/KG1feb2023

8 mars kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/KG8mars2023

19 april kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta
KASSÖRSKUNSKAP AVANCERAD

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

14 juni kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta
PROTOKOLLSKRIVNING

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

12 april kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta
DAGS FÖR ÅRSMÖTE

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.
Kom gärna flera från er förening!

25 januari kl. 17.30-20.00
Anmäl dig här: https://bit.ly/dagsforarsmote25jan2023

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö - Karta

OM FÖRENINGSPOOLENS UTBILDNINGAR

Styrelsekunskap *
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Föreningen​
Verksamhetsidé o verksamhetsinriktning​
Medlemmarna​
Styre, sammansättning och ansvar​
Juridisk person​
Stadgekunskap​
Årsmöte och extra årsmöte (protokollskrivning)​
Verksamhetsmål​
Vision​ – värdegrund​
Förening i rörelse​
Föreningsutveckling​
Handlingsplaner​
Strategier

Praktisk bokföring i förening **
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning

Protokollskrivning
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll.
Innehåll: Vi utgår från vårt dokument ”Dags för Möte”.
Kallelse och dagordning till möte
Vad ska protokollet innehålla
Reservationer mot beslut
Olika typer av mötesprotokoll
Justera, signera och arkivera protokoll fysiskt och digitalt

Dags för årsmöte
Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera ett årsmöte.
Innehåll: Vi utgår från vårt dokument ”Dags för Årsmöte”.
Inför årsmötet
Checklista för allt som ska planeras och förberedas.
Som tex bokning av lokal, skicka kallelse och sammanställa årsmöteshandlingar.
Under årsmötet
Dagordningen och protokollskrivning
Olika roller som tex justeringsmän, mötesordförande, rösträknare
Efter årsmötet
Skriva och justera årsmötesprotokollet
Konstituerande möte
Var ska årsmöteshandlingarna skickas in

Att tänka på vid ett digitalt årsmöte

UTBILDNINGAR SOM ARRANGERAS AV FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Fritidsförvaltningens utbildningar ger kunskap bland annat om regler och krav för de bidrag som fritidsförvaltningen erbjuder. Se programmet och anmäl dig här:
http://malmo.se/foreningsutbildning