Om Föreningspool Malmö

Vad är Föreningspool Malmö?

Föreningspool Malmö är en föreningsservice där Malmös ideella föreningar kan få stöd och hjälp utan någon kostnad. I föreningspoolen finns anställda med bred kompetens som på olika sätt kan vara en stödfunktion för föreningar. Vi finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Det finns mycket papper att hålla ordning på i en förening; alla årsmöteshandlingar, medlemsregister, ekonomi. Vi vill vara ett stöd i föreningens vardag så de ideella krafterna klarar föreningens administration enkelt och då kan lägga resurser på föreningsverksamheten. Föreningspoolen drivs utan vinstsyfte.

Föreningspoolen är en verksamhet i samverkan med Malmö Ideella, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation - MISO och fritidsförvaltningen med stöd av Fritidsnämnden.

Har ni frågor gällande lokaler och bidrag?

Kontakta fritidsförvaltningen
https://malmo.se/For-foreningar.html

Vilka kan använda sig av föreningspoolen?

Föreningspoolen vänder sig till ideella föreningar som har sitt säte i Malmö. Och främst till de som är registrerade på fritidsförvaltningen eller hos någon annan förvaltning i Malmö stad.
Föreningar med säte någon annan stans och andra föreningsformer är självklart välkomna att ta del av dokumenten i vår dokumentbank.

Vad kan vi hjälpa till med?

Träffa oss i ett personligt möte eller i en workshop för hela styrelsen utan kostnad för föreningen.
Exempel på vad vi kan hjälpa till med

Hjärtligt välkommen att kontakta oss

Folder som pdf
Föreningspool Malmö

Så här hanterar vi dina personuppgifter
MISO har ansvaret för hanteringen av de personuppgifter som hanteras av Föreningspool Malmö.

De personuppgifter som du lämnar när du anmäler dig till en av våra utbildningar eller vid besök hos oss sparas av MISO. Dessa kan komma att delas med fritidsförvaltningen för föreningens registreringssyfte. Uppgifterna blir offentliga i och med att de skickas till Malmö stad. I övrigt delar vi inte dina uppgifter.

Vill du inte att dina personuppgifter ska finnas tillgängliga meddelar du detta i ett mail till utbildning@foreningspoolmalmo.se som då raderar dina personliga uppgifter. Dock sparas alltid föreningens namn och utbildningstillfälle.

Om du väljer att ta bort dina uppgifter och vill registrera dig på en högre nivå hos fritidsförvaltningen kommer de inte att kunna se att du gått utbildningen och du kan därför komma att behöva gå utbildningen igen.