Vi som jobbar i Föreningpool Malmö

Vad är Föreningspool Malmö?

I föreningspoolen finns anställda med bred kompetens som på olika sätt kan vara en stödfunktion för föreningar. Vi finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Det finns mycket papper att hålla ordning på i en förening; alla årsmöteshandlingar, medlemsregister, ekonomi. Vi vill vara ett stöd i föreningens vardag så de ideella krafterna klarar föreningens administration enkelt och då kan lägga resurser på föreningsverksamheten. Föreningspoolen drivs utan vinstsyfte.

Föreningspoolen är en verksamhet i samverkan med Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen med stöd av Fritidsnämnden.

Vilka kan använda sig av föreningspoolen?

Föreningspoolen vänder sig till ideella föreningar som har sitt säte i Malmö. Och främst till de som är registrerade på fritidsförvaltningen eller hos någon annan förvaltning i Malmö stad.
Föreningar med säte någon annan stans och andra föreningsformer är självklart välkomna att ta del av dokumenten i vår dokumentbank.

Vi kan hjälpa till med t.ex. att:

– registrera föreningen hos fritidsförvaltningen
– revidera stadgar
– få stöd som arbetsgivare
– få tips om intern och extern kommunikation
– enklare trycksaker
– navigera bland föreningsbidragen
– skanning- och arkivservice

Detta utan kostnad för föreningen.

Hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Såhär hanterar vi dina personuppgifter
MISO har ansvaret för hanteringen av de personuppgifter som hanteras av Föreningspool Malmö.

De personuppgifter som du lämnar när du anmäler dig till en av våra utbildningar eller vid besök hos oss sparas av MISO. Dessa kan komma att delas med fritidsförvaltningen för föreningens registreringssyfte. Uppgifterna blir offentliga i och med att de skickas till Malmö stad. I övrigt delar vi inte dina uppgifter.

Vill du inte att dina personuppgifter ska finnas tillgängliga meddelar du detta i ett mail till utbildning@foreningspoolmalmo.se som då raderar dina personliga uppgifter. Dock sparas alltid föreningens namn och utbildningstillfälle.

Om du väljer att ta bort dina uppgifter och vill registrera dig på en högre nivå hos fritidsförvaltningen kommer de inte att kunna se att du gått utbildningen och du kan därför komma att behöva gå utbildningen igen.

Har ni frågor gällande lokaler och bidrag?
Kontakta fritidsförvaltningen
https://malmo.se/For-foreningar.html

Folder som pdf
Föreningspool Malmö