Vad är föreningspoolen?
I föreningspoolen finns anställda med bred kompetens som på olika sätt kan vara en stödfunktion för föreningar. Vi finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Det finns mycket papper att hålla ordning på i en förening; alla årsmöteshandlingar, medlemsregister, ekonomi. Vi vill vara ett stöd i föreningens vardag så de ideella krafterna klarar föreningens administration enkelt och då kan lägga resurser på föreningsverksamheten. Föreningspoolen drivs utan vinstsyfte.

Föreningspoolen är en verksamhet i samverkan med Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen med stöd av Fritidsnämnden.

Vi kan hjälpa till med t.ex. att:
– registrera föreningen hos fritidsförvaltningen
– revidera stadgar
– få stöd som arbetsgivare
– få tips om intern och extern kommunikation
– enklare trycksaker
– navigera bland föreningsbidragen
– skanning- och arkivservice

Detta utan kostnad för föreningen.

Hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Har ni frågor gällande lokaler och bidrag?
Kontakta fritidsförvaltningen

Folder som pdf
Föreningspool Malmö