Välkommen till Föreningspool Malmö

Vi i Föreningspool Malmö har en bred kompetens och vi rådgiver och stödjer Malmös allmännyttiga ideella föreningar utan kostnad. Delta i våra utbildningar, träffa oss i ett personligt möte eller i en workshop för hela styrelsen.

Föreningsutbildning

Anmäl dig till våra föreningsutbildningar

Våra utbildningar är kostnadsfria för ideella föreningar i Malmö. Läs om vårt utbildningsprogram och kursinnehåll här

Vi hjälper er med årsmöteshandlingarna

Behöver ni hjälp med årsbokslutet?

Vi kan stötta er i ert arbete med att ta fram en årsredovisning, hur man tyder föreningens resultat- och balansräkning och mycket mer. Boka ett möte med oss!

Planera föreningens kommunikation

Planera föreningens kommunikation

I vår dokumentbank finns en guide med tips för att göra en kommunikationsstrategi, kommunikationsplan och krisplan.

Att bilda en ideell förening

Är ni några personer som funderat på att bilda en ideell förening? I vår dokumentbank finns dokumentet Att bilda en ideell förening där vi går igenom steg för steg hur man gör.