Välkommen till Föreningspool Malmö

Vi i Föreningspool Malmö har en bred kompetens och rådgiver och stödjer Malmös allmännyttiga ideella föreningar utan kostnad. Delta i våra utbildningar, träffa oss i ett personligt möte eller i en workshop för hela styrelsen.

Föreningsutbildning

Anmäl dig till våra föreningsutbildningar

Våra utbildningar är kostnadsfria för ideella föreningar i Malmö. Läs om vårens utbildningsprogram och kursinnehåll här

Verktygslåda

Tips på gratis digitala verktyg

I vår verktygslåda finns bland annat länkar till CapCut för att skapa videor till dina sociala kanaler. Här finns också tips på grafiska designverktyg.