Bilda förening

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Läs gärna vår guide till hur det går till att bilda en ideell förening
Att bilda en ideell förening pdf

Mer information finns på forening.se.

Vi hjälper kostnadsfritt till med vad man ska tänka på och göra när man ska bilda förening.

Det finns många fördelar med att registrera föreningen på fritidsförvaltningen.
Till exempel blir er förening synlig i föreningsregistret, rätt att söka bidrag, möjlighet att delta i utbildningar med mera.

Mer information på Malmö stads hemsida.

Vi stödjer er i arbetet med att registrera föreningen hos fritidsförvaltningen, Skatteverket och specialförbund.