Föreningens ekonomi

Vi kan ge er praktisk hjälp och råd om val av gratis bra bokföringsprogram som kan passa er förening. Ni kan få information om hur man gör en årsredovisning och hur man tyder föreningens resultat- och balansräkning: intäkter/kostnader respektive tillgångar/skulder. Hur man skaffar plusgiro- och bankgironummer och Swish till föreningen, hur man registrerar organisationsnummer till...

Scroll to top
Skip to content