Föreningens ekonomi

Vi kan ge er praktisk hjälp och råd om val av gratis bra bokföringsprogram på internet som kan passa er förening. Ni kan få information om hur man gör en årsredovisning och hur man tyder föreningens resultat- och balansräkning: intäkter/kostnader respektive tillgångar/skulder, hur man skaffar plusgiro- och bankgironummer och Swish till föreningen, hur man registrerar organisationsnummer till föreningen m.m.

Dags för ekonomi
MISO och Malmö Ideella har uppdaterat och utökat innehållet i Dags för ekonomi. Dokumentet är brett och täcker stora delar av föreningens ekonomi och kan fungera som kunskapsbank. Det är producerat av Föreningspool Malmö

Fler nyttiga dokument hittar du i vår Dokumentbank.