Revidera stadgar

En av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler eller lagar. Vi hjälper er att revidera stadgarna kostnadsfritt. Föreningar som tillhör ett nationellt förbund bör kontakta detta då förbundet ofta har normalstadgar som föreningen kan eller bör använda sig av. Tänk på att normalstadgarna ska fungera som en mall. Ni måste...

Scroll to top
Skip to content