Kommunikation

Kommunikation är viktigt för att en medlem ska känna tillhörighet och gemenskap med sin förening. Hur en förening kommunicerar och profilerar sig är också viktigt när det kommer till att exempelvis rekrytera nya medlemmar & ideellt engagerade ledare/förtroendevalda, bygga sitt varumärke, attrahera sponsorer och locka publik till arrangemang. Vi hjälper er komma i gång med...

Scroll to top
Skip to content