Bilda förening

Är ni några stycken som funderar på att starta en förening? Ni har ett engagemang och en idé på vad ni vill göra men hur går man egentligen till väga? Att starta en förening innebär en del förberedelser och ni har säkert många frågor! Från idé till verklighet Vi hjälper kostnadsfritt till med vad man...

Revidera stadgar

En av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler eller lagar. Vi hjälper er att revidera stadgarna kostnadsfritt. Föreningar som tillhör ett nationellt förbund bör kontakta detta då förbundet ofta har normalstadgar som föreningen kan eller bör använda sig av. Tänk på att normalstadgarna ska fungera som en mall. Ni måste...

Arbetsgivarrollen

Om föreningen väljer att anställa en person är det alltid föreningen som är arbetsgivare. Om föreningen har en eller flera anställda innebär detta ett arbetsgivaransvar. Styrelseledamöterna måste sätta sig in i alla lagar, avtal och regler som gäller. De måste också vara tillgängliga för den anställdes behov under anställningen. I föreningspoolen hjälper vi dig kostnadsfritt med...

Föreningens ekonomi

Vi kan ge er praktisk hjälp och råd om val av gratis bra bokföringsprogram som kan passa er förening. Ni kan få information om hur man gör en årsredovisning och hur man tyder föreningens resultat- och balansräkning: intäkter/kostnader respektive tillgångar/skulder. Hur man skaffar plusgiro- och bankgironummer och Swish till föreningen, hur man registrerar organisationsnummer till...

Kommunikation

Kommunikation är viktigt för att en medlem ska känna tillhörighet och gemenskap med sin förening. Hur en förening kommunicerar och profilerar sig är också viktigt när det kommer till att exempelvis rekrytera nya medlemmar & ideellt engagerade ledare/förtroendevalda, bygga sitt varumärke, attrahera sponsorer och locka publik till arrangemang. Vi hjälper er komma i gång med...

Föreningens möten

I en förening ordnas det många olika möten som till exempel årsmöte, styrelsemöten och medlemsmöten. Dags för möte? I Föreningspool Malmö har vi olika mallar för dagordningar och olika förslag till protokoll. Boka ett möte med oss så går vi igenom dessa tillsammans. I dokument Dags för möte finns tips om kallelse, dagordning och protokoll....

Scroll to top
Skip to content