Digitala mötesverktyg


Det finns många digitala verktyg som gör det möjligt att delta i ett möte på distans när man inte kan vara på plats fysiskt. Ett videomöte (också kallat videokonferens eller webbmöte) gör det möjligt för mötesledare och deltagare att dela sina skärmar, dokument, bilder, kalkylblad, etc.

Länkar
Föreningspool Malmö tipsar:
Tips på digitala mötesverktyg
Tips för att bli en digital mötesexpert