Samarbeta online


Genom att lagra dokument online, uppe i molnet blir de tillgängliga för dig överallt och du kan dela filer med andra t.ex. i styrelsen och samarbeta.

ARBETA MED, LAGRA OCH DELA FILER


Dropbox
Dropbox är en tjänst för att spara och dela ut filer online, uppe i molnet. Dvs, dina filer sparas så att de är tillgängliga på ett enkelt sätt var du än är. Du kan samarbeta i gemensamma projekt och enkelt dela bilder, textdokument eller videoklipp. Med Dropbox säkerhetskopieras alla dina filer i molnet och finns tillgängliga online. Du kan spara, nå och dela viktigt material var du vill, när du vill, på vilken enhet som helst.

Länkar
Skapa ett Dropbox-konto här:
https://www.dropbox.com/sv_SE/basic

Om Dropbox på svenska:
https://help.dropbox.com/sv-se/learn/video-tutorials
https://help.dropbox.com/sv-se/guide/individual/how-to-use-dropbox#welcome-to-dropbox


Google Drive
Google Drive är din egen plats i Googles stora moln där du kan lagra tusentals filer. Filerna blir då säkerhetskopierade, tillgängliga för dig överallt och du kan dela filer med andra och samarbeta. Google Drive är ett utmärkt ställe att lagra föreningens dokument på. Det gör att ni kan skapa olika mappar för ex. föreningens olika arbetsgrupper. Google Drive ger dig också tillgång till kraftfulla program som liknar Word och Excel. Det enda som krävs är att du har ett Google-konto.

Länkar
Skapa ett Google-konto:
https://accounts.google.com/

Om Google Drive på svenska:
https://www.google.com/intl/sv_SE/drive/
https://support.google.com/drive/answer/2424384?hl=sv&ref_topic=14940


OneDrive
Microsofts OneDrive är en plats online där du kan få tillgång till program och där du kan lagra dina dokument, foton, videoklipp etc. Du kan också dela filer med andra. Det enda som krävs är att du har ett Microsoftkonto.

Länkar
Skapa ett Microsoftkonto:
https://onedrive.live.com/about/sv-se/signin/

Om OneDrive på svenska:
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://support.microsoft.com/sv-se/onedrive

PLANERING


Trello
Trello är ett projektplaneringsverktyg för att samarbeta online. Du skapar digitala anslagstavlor. På varje tavla kan du ha listor och på varje lista olika kort. Ett kort kan sedan märkas med olika färgkoder, tilldelas deadlines, du kan lägga till checklistor, länkar, kommentarer och mycket mer.

Länkar
Registrera ett Trello-konto:
https://trello.com/signup

Om Trello på svenska:
https://trello.com/sv/guide

Plandisc
Plandisc
Plandisc är ett planeringsverktyg för att skapa digitala årshjul som gör det lätt att organisera föreningens aktiviteter och huvuduppgifter. Årshjulet är ett bra verktyg för att få en överblick och innehåller ofta olika färger för att den som tittar på årshjulet ska kunna se vilka aktiviteter som är kopplade till vilket område. Man kan visa årshjulet på t.ex. sin hemsida så att alla kan se det.

Länkar
Skapa ett gratiskonto genom att registrera dig. Därefter kan du ändra prenumerationsinställningarna till Free.
https://plandisc.com/sv/

Användarmanual:
https://plandiscsupport.zendesk.com/hc/sv

SKICKA STORA FILER ÖVER INTERNET

Det går inte att skicka hur stora filer som helst via e-post. Alla internetleverantörer har begränsningar i hur stora filer det går att bifoga till ett brev. I stället kan man använda sig av en filöverföringstjänst.


WeTransfer
WeTransfer är en onlineplattform som är baserad på molnet och är utformad så att du kan överföra olika typer av filer till andra användare helt gratis. Tjänsten är enkelt uppbyggd. Det är bara att ange mottagarens och din egen e-postadress, skriva ett litet meddelande till mottagare och välja vad som ska skickas. Mottagaren får en länk via e-post och kan sedan hämta filen när det passar.

Länk
https://wetransfer.com/