Dags för årsmöte

I dokumentet Dags för årsmöte finns tips och checklista för föreningens årsmöte.
Dags för årsmöte pdf

Vi är i full gång med att ta fram ett kompletterande material för det Digitala årsmötet.