Föreningsutbildning våren 2021

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Föreningsutbildning hösten 2021

Vi inleder hösten med digitala utbildningar och om restriktionerna tillåter det hoppas vi komma igång med fysiska utbildningar i oktober.

ANMÄLAN

Länkar till anmälan öppnas efter hand. Anmälan er senast tre dagar innan utbildningen. Klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret. Gör en anmälan per person.
Max två deltagare/förening per tillfälle. Är ni fler som vill gå? Kontakta oss för att se om det finns plats!

Såhär hanterar vi dina personuppgifter

Styrelsekunskap grund * Beskrivning

Mer information samt länk till utbildningen skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

1 september kl. 18.00-20.30 (DIGITAL)
Anmäl dig här: http://bit.ly/SG1sep2021

22 september kl. 18.00-20.30 (DIGITAL)
Anmäl dig här: http://bit.ly/SG22sep2021

13 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

27 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

3 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

24 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: DIGITALT | KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

Styrelsekunskap avancerad Beskrivning
17 november kl. 18.00-20.30

Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

1 december kl. 18.00-20.30 (DIGITAL)
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info | DIGITALT
Praktisk bokföring i förening ** Beskrivning

6 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

20 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

10 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

24 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

15 december kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspoolen, Spångatan 11 A i Malmö – Mer info

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka.

Kassörskunskap grund Beskrivning

Mer information samt länk till utbildningen skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

8 september kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: http://bit.ly/KG8sep2021

6 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

10 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: DIGITALT | KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info
Kassörskunskap avancerad Beskrivning

Mer information samt länk till utbildningen skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

29 september kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: http://bit.ly/KA29sep2021

20 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

8 december kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: DIGITALT | KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info

Utbildningsbeskrivning

Styrelsekunskap grund*
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Styrelsekunskap avancerad
I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Relationen mellan styrelse och medlem
Hur hålls ett extra årsmöte
Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering
Förenings- och styrelseutveckling

Praktisk bokföring i förening**
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Kassörskunskap grund
Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning


Plats

KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö
Karta