Föreningsutbildning våren 2021

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Vi anpassar utbildningarna efter de rekommendationer som gäller.

Föreningsutbildning våren 2022

ANMÄLAN

Länkar till anmälan öppnas efter hand. Anmälan er senast tre dagar innan utbildningen. Klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret. Gör en anmälan per person.
Max två deltagare/förening per tillfälle. Är ni fler som vill gå? Kontakta oss för att se om det finns plats!

Såhär hanterar vi dina personuppgifter

Styrelsekunskap grund * Beskrivning

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

26 januari kl. 18.00-20.30
Anmälan: 
https://bit.ly/SG26jan2022

16 februari kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

9 mars kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

30 mars kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

20 april kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

Styrelsekunskap avancerad Beskrivning

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

18 maj kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info
Praktisk bokföring i förening ** Beskrivning

OBS! Med anledning av rådande restriktioner kommer vi att köra Praktisk bokföring digitalt i januari och februari med en förening åt gången. Ni kan kan gå flera stycken från samma förening! Kontakta oss via utbildning@foreningspoolmalmo.se så kommer vi överens om datum.

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

Har ni problem med ert bokslut?
och behöver vår hjälp så skicka ett mail till info@foreningspoolmalmo.se


2 mars kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

23 mars kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

6 april kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

27 april kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

11 maj kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

25 maj kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspoolen, Spångatan 11 A i Malmö – Mer info

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka.

Kassörskunskap grund Beskrivning

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

9 februari kl. 18.00-20.30
Anmälan: 
https://bit.ly/KG09feb2022

16 mars kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

4 maj kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info
Kassörskunskap avancerad Beskrivning

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

1 juni kl. 18.00-20.30
Anmälan:
Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info

Utbildningsbeskrivning

Styrelsekunskap grund*
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Styrelsekunskap avancerad
I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Relationen mellan styrelse och medlem
Hur hålls ett extra årsmöte
Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering
Förenings- och styrelseutveckling

Praktisk bokföring i förening**
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Kassörskunskap grund
Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning


Plats

Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21 i Malmö
Karta

Föreningspoolen, Spångatan 11 A i Malmö
Karta
Porttelefon: tryck B0059
Gå in genom den svarta grinddörren och ta därefter dörren till höger. Ta hissen eller trapporna till 2:a våningen.