MIP och MISO genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att ta en större plats i samhällsutvecklingen. Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö – framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Föreningsutbildning hösten 2017

Anmälan
Anmäl er till aktuell utbildning genom att klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret.
Om det är många som vill delta på utbildningarna så kommer vi att begränsa deltagarna till max 2 personer/förening.

Plats
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö
Karta
Stadsbuss linje 2 & 3 stannar precis utanför. Hållplats: Kockum Fritid
Det finns en parkering ca 50 meter från huvudentrén. Läs om parkeringskostnad på www.kockumfritid.se


23 augusti kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap grund * – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97139/97fc0122d3

30 augusti kl. 18.00-21.00
Kassörskunskap grund – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97143/f2f8860b6f

4 september kl. 18.00-21.00
Praktisk bokföring i förening – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97145/facb7aa0d5

12 september kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap avancerad ** – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97136/235a663d93

18 september kl. 18.00-21.00
Kassörskunskap avancerad – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97149/98c6deb09c

28 september kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap grund * – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97140/c5ce37d433

3 oktober kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap avancerad ** – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97137/a44b486b1d

16 oktober kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap grund * – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97142/95df71addb

9 november kl. 18.00-21.00
Kassörskunskap grund – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97144/73aa1340d5

15 november kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap avancerad ** – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97138/a7804e5c08

20 november kl. 18.00-21.00
Praktisk bokföring i förening – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97148/49c7aaa2a3

7 december kl. 18.00-21.00
Kassörskunskap avancerad – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/97151/744cd9f3fb

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2.
** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3.
I båda utbildningarna ska ordförande och minst en styrelseledamot medverka.

Utbildningsbeskrivning

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning där vi vänder oss till de förtroendevalda som är intresserade av föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Skillnaden på kontant- och faktureringsmetoden
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Styrelsekunskap grund*

Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Stadgegenomgång.
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Styrelsekunskap avancerad**
I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller även ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning

Kassörskunskap grund
Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning