Föreningsutbildning våren 2020

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Föreningsutbildning våren 2020

ANMÄLAN

Anmälan er senast tre dagar innan utbildningen. Klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret. Gör en anmälan per person.

Såhär hanterar vi dina personuppgifter

Styrelsekunskap grund * Beskrivning

15 april kl. 18.00-20.30
Anmäl dig senast den 12 apr här: http://bit.ly/SG15apr2020

6 maj kl. 18.00-20.30
Anmäl dig senast den 3 maj här: http://bit.ly/SG6maj2020

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

Styrelsekunskap avancerad ** Beskrivning

11 mars kl. 18.00-20.30
Anmäl dig senast den 8 mar här: http://bit.ly/SA11mar2020

13 maj kl. 18.00-20.30
Anmäl dig senast den 10 maj här: http://bit.ly/SA13maj2020

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

Praktisk bokföring i förening *** Beskrivning

Max en deltagare/förening per tillfälle. Är ni fler som vill gå? Kontakta oss för att se om det finns plats!
Om ett utbildningstillfälle är fullt så anmäl er på väntelistan. (samma anmälningslänk)
Vi kontaktar er i turordning om det blir något återbud.

26 februari kl. 18.00-20.30
Anmälan är stängd

18 mars kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: http://bit.ly/PB18mar2020
FULLT men anmäl er gärna på väntelistan så meddelar vi er om det blir en plats ledig.

25 mars kl. 13.30-16.00
Anmäl dig här: http://bit.ly/PB25mar2020

1 april kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: http://bit.ly/PB1apr2020

22 april kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: http://bit.ly/PB22apr2020

3 juni kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: http://bit.ly/PB3jun2020

10 juni kl. 13.30-16.00
Anmäl dig här: http://bit.ly/PB10jun2020

Plats: Föreningspoolen, Spångatan 11 A i Malmö – Mer info

*** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka.

Kassörskunskap grund Beskrivning

29 april kl. 18.00-20.30
Anmäl dig senast den 26 apr här: http://bit.ly/KG29apr2020

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info

 

Kassörskunskap avancerad Beskrivning

4 mars kl. 18.00-20.30
Anmäl dig senast den 1 mar här: http://bit.ly/KA4mar2020
OBS! Flyttad till Föreningspoolen, Spångatan 11 A i Malmö – Mer info

27 maj kl. 18.00-20.30
Anmäl dig senast den 24 maj här: http://bit.ly/KA27maj2020

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö – Mer info

Utbildningsbeskrivning

Styrelsekunskap grund*
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Styrelsekunskap avancerad**
I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Relationen mellan styrelse och medlem
Hur hålls ett extra årsmöte
Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering
Förenings- och styrelseutveckling

Praktisk bokföring i förening***
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Kassörskunskap grund
Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning


Platser

KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö
Karta

Föreningspoolen, Spångatan 11 A i Malmö
Karta
Porttelefon: tryck B0059
Gå in genom den svarta grinddörren och ta därefter dörren till höger. Ta hissen eller trapporna till 2:a våningen.