MIP och MISO genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att ta en större plats i samhällsutvecklingen. Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö – framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Föreningsutbildning våren 2018

Anmälan
Anmäl er till aktuell utbildning genom att klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret.
Om det är många som vill delta på utbildningarna så kommer vi att begränsa deltagarna till max 2 personer/förening.
Såhär hanterar vi dina personuppgifter


25 april kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grundBeskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/107613/ea7005b57d
Plats: Kockum Fritid – Adress

7 maj kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund *Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/107607/f051c1e6f3
Plats: Kockum Fritid – Adress

14 maj kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avanceradBeskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/107616/e1be80902d
Plats: Kockum Fritid – Adress

16 maj kl. 13.00-15.30       OBS! Dagtid
Praktisk bokföring i förening
Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/131947/8831b6cb9b
Plats: Föreningspoolen – Adress

23 maj kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i föreningBeskrivning
FULLBOKAD
Plats: Föreningspoolen – Adress

28 maj kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad **Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/107610/07b7fbc95f
Plats: Kockum Fritid – Adress

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2.
** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3.
I båda utbildningarna ska ordförande och minst en styrelseledamot medverka.

Utbildningsbeskrivning

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Styrelsekunskap grund*
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Stadgegenomgång.
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Styrelsekunskap avancerad**
I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller även ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning

Kassörskunskap grund
Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning


Platser

Föreningspoolen, Spångatan 11 A i Malmö
Karta
Porttelefon: tryck B0059
Gå in genom den svarta grinddörren och ta därefter dörren till höger. Ta hissen eller trapporna till 2:a våningen.

Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö
Karta
Stadsbuss linje 2 & 3 stannar precis utanför. Hållplats: Kockum Fritid
Det finns en parkering ca 50 meter från huvudentrén. Läs om parkeringskostnad på www.kockumfritid.se