Föreningsutbildning våren 2021

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Föreningsutbildning hösten 2022

ANMÄLAN

Länkar till anmälan öppnas efter hand. Anmäl er senast tre dagar innan utbildningen. Klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret. Gör en anmälan per person.
Max två deltagare/förening per tillfälle. Är ni fler som vill gå? Kontakta oss för att se om det finns plats!

Såhär hanterar vi dina personuppgifter

Styrelsekunskap * Beskrivning

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

31 augusti kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: https://bit.ly/SK31aug2022

28 september kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: https://bit.ly/SK28sep2022

5 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

19 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

16 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

7 december kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö – Mer info

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

Praktisk bokföring i förening ** Beskrivning

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

24 augusti kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB24aug2022

7 september kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB7sep2022

21 september kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: https://bit.ly/PB21sep2022

26 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

23 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

14 december kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö – Mer info

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka.

Kassörskunskap grund Beskrivning

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

14 september kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: https://bit.ly/KG14sep2022

12 oktober kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

9 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö – Mer info
Kassörskunskap avancerad Beskrivning

Mer information skickas till den e-postadress ni anger i anmälan dagen innan utbildningen.

30 november kl. 18.00-20.30
Anmäl dig här: Länk till anmälan kommer

Plats: Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö – Mer info

Utbildningsbeskrivning

Styrelsekunskap *
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Föreningen​
Verksamhetsidé o verksamhetsinriktning​
Medlemmarna​
Styre, sammansättning och ansvar​
Juridisk person​
Stadgekunskap​
Årsmöte och extra årsmöte (protokollskrivning)​
Verksamhetsmål​
Vision​ – värdegrund​
Förening i rörelse​
Föreningsutveckling​
Handlingsplaner​
Strategier

Praktisk bokföring i förening **
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning

Dags för årsmöte
Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera att årsmöte.
Innehåll: Vi utgår från vårt dokument ”Dags för Årsmöte”.
Inför årsmötet
Checklista för allt som ska planeras och förberedas.
Som tex bokning av lokal, skicka kallelse och sammanställa årsmöteshandlingar.
Under årsmötet
Dagordningen och protokollskrivning
Olika roller som tex justeringsmän, mötesordförande, rösträknare
Efter årsmötet
Skriva och justera årsmötesprotokollet
Konstituerande möte
Var ska årsmöteshandlingarna skickas in

Att tänka på vid ett digitalt årsmöte

Protokollskrivning
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll.
Innehåll: Vi utgår från vårt dokument ”Dags för Möte”.
Kallelse och dagordning till möte
Vad ska protokollet innehålla
Reservationer mot beslut
Olika typer av protokoll
Årsmöte
Extra årsmöte
Konstituerande möte
Styrelsemöte
Justera, signera och arkivera protokoll fysiskt och digitalt


Plats

Föreningspool Malmö, Södra Vallgatan 5 i Malmö
Karta