Föreningsutbildning hösten 2019

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Föreningsutbildning hösten 2019

Anmälan
Anmäl er till aktuell utbildning genom att klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret.
Om det är många som vill delta på utbildningarna så kommer vi att begränsa deltagarna till max 2 personer/förening.
Såhär hanterar vi dina personuppgifter

AUGUSTI

28 augusti kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund *Beskrivning
Plats: Kockum Fritid – Adress

SEPTEMBER

4 september kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i föreningBeskrivning
Plats: Föreningspoolen – Adress

11 september kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Beskrivning
Plats: Kockum Fritid – Adress

25 september kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad **Beskrivning
Plats: Kockum Fritid – Adress

OKTOBER

9 oktober kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund *Beskrivning
Plats: Kockum Fritid – Adress

16 oktober kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i föreningBeskrivning
Plats: Föreningspoolen – Adress

23 oktober kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grundBeskrivning
Plats: Plats: Kockum Fritid – Adress

NOVEMBER

6 november kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad **Beskrivning
Plats: Föreningspoolen – Adress
OBS! Platsen är flyttad

13 november kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avanceradBeskrivning
Plats: Kockum Fritid – Adress

20 november kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i föreningBeskrivning
Anmäl dig här: http://bit.ly/PB20nov19
Plats: Föreningspoolen – Adress

27 november kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund *Beskrivning
Anmäl dig här: http://bit.ly/SG27nov19
Plats: Kockum Fritid – Adress

DECEMBER

4 december kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad **Beskrivning
Anmäl dig här: http://bit.ly/SA4dec19
Plats: Kockum Fritid – Adress

11 december kl. 13.30-16.00
Praktisk bokföring i förening
Beskrivning
Anmäl dig här: http://bit.ly/PB11dec19
Plats: Föreningspoolen – Adress

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
I båda utbildningarna ska ordförande och minst en styrelseledamot medverka.

Utbildningsbeskrivning

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Styrelsekunskap grund*
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Styrelsekunskap avancerad**
I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – varför, och för vem finns vi till?
Verksamhetsinriktning – inriktning och överenskommelse om hur vi driver föreningen
Vision – vad drömmer vi om?
Verksamhetsplanering – vem gör vad och hur?

Kassörskunskap grund
Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning


Platser

Föreningspoolen, Spångatan 11 A i Malmö
Karta
Porttelefon: tryck B0059
Gå in genom den svarta grinddörren och ta därefter dörren till höger. Ta hissen eller trapporna till 2:a våningen.

Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö
Karta
Stadsbuss linje 2 & 3 stannar precis utanför. Hållplats: Kockum Fritid
Det finns en parkering ca 50 meter från huvudentrén. Läs om parkeringskostnad på www.kockumfritid.se