Vår dokumentbank

I vår dokumentbank finns användbara dokument som kan vara till stor hjälp för er förening. Tips och checklistor för bland annat stadgar, årsmöte, ekonomi. Det flesta av dokumenten är skapade av oss i föreningspoolen.