MIP och MISO genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att ta en större plats i samhällsutvecklingen. Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö – framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Föreningsutbildning våren 2017

Anmälan
Anmäl er till aktuell utbildning genom att klicka på länken vid respektive utbildning och fyll i formuläret.

Plats
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö
Karta
Stadsbuss linje 2 & 3 stannar precis utanför. Hållplats: Kockum Fritid
Det finns en parkering ca 50 meter från huvudentrén. Läs om parkeringskostnad på www.kockumfritid.se


30 januari kl. 18.00-21.00
Praktisk bokföring i förening – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86452/b19207742e

31 januari kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap grundkurs * – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86453/08cd145b20

14 februari kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap avancerad ** – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86459/0b09028f7c

6 mars kl. 18.00-21.00
Kassörskunskap grundkurs – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86477/9472234749

20 mars kl. 18.00-21.00
Kassörskunskap avancerad – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86479/42f780e82f

29 mars kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap grundkurs * – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86456/778d6b4cd1

19 april kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap avancerad ** – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86460/afb80d1dd6

24 april kl. 18.00-21.00
Praktisk bokföring i förening – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86455/0af3a17f36

8 maj kl. 18.00-21.00
Kassörskunskap grundkurs – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86478/f8c55daee8

16 maj kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap grundkurs * – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86457/f908cde3be

22 maj kl. 18.00-21.00
Kassörskunskap avancerad – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86481/10114a4e51

30 maj kl. 18.00-21.00
Styrelsekunskap avancerad ** – Beskrivning
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/86462/6e7ca74732

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2.
** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3.
I båda utbildningarna ska ordförande och minst en styrelseledamot medverka.

Utbildningsbeskrivning

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning där vi vänder oss till de förtroendevalda som är intresserade av föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Skillnaden på kontant- och faktureringsmetoden
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Styrelsekunskap grund*

Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Stadgegenomgång.
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Styrelsekunskap avancerad**
I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller även ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning

Kassörskunskap grund
Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning