Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya förtroendevalda i styrelsen behöver ny kunskap.
Vissa föreningsutbildningar är obligatoriska och vissa är frivilliga beroende på vilken nivå föreningen är registrerad på hos fritidsförvaltningen.

Föreningsutbildning
Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Att sköta en förening skall vara roligt. Ju enklare arbetet blir desto roligare är det. Ibland saknar vi kunskap i detta arbete och syftet med våra utbildningar är att ge den kunskapen.
Vissa av utbildningarna är obligatoriska för att registrera sig på nivå 2 eller nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
Höstens program är under planering och vi publicerar det så fort det är klart.

Utbildningar som arrangeras av fritidsförvaltningen finns här:
http://malmo.se/foreningsutbildning

Föreningsutbildningarna är kostnadsfria för föreningar i Malmö.