Bild: Att titta på konst är utbildninng

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya förtroendevalda i styrelsen behöver ny kunskap.
Vissa föreningsutbildningar är obligatoriska och vissa är frivilliga beroende på vilken nivå föreningen är registrerad på hos fritidsförvaltningen.

Utbildningar som arrangeras av Föreningspool Malmö
Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Att sköta en förening skall vara roligt. Ju enklare arbetet blir desto roligare är det. Ibland saknar vi kunskap i detta arbete och syftet med våra utbildningar i styrelsekunskap och kassörskunskap är att ge den kunskapen. Vi har även en utbildning i praktisk bokföring.
Vårens utbildningsprogram

Utbildningar som arrangeras av fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningens utbildningar ger kunskap bland annat om regler och krav för de bidrag som fritids-förvaltningen erbjuder. Exempel på utbildningar är Bidragsbestämmelser, ApN – digitalt bidragssystem och Utbildning för förening med anställda. Vissa av utbildningarna är obligatoriska för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 och 3. Det anordnas även inspirationsföreläsningar i samarbete med exempelvis Malmö idrottsakademi, Friskus-gruppen, Miljöförvaltningen och många fler.
Se programmet och anmäl dig här:
http://malmo.se/foreningsutbildning

Föreningsutbildningarna är kostnadsfria för föreningar i Malmö.

Obligatoriska utbildningar för att höja registreringsnivå

Deltagare: föreningens ordförande och minst en styrelseledamot

Utbildningar för att höjas till nivå 2
Styrelseutbildning Grund – Föreningspool Malmö
Praktisk bokföring — Föreningspool Malmö
(Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka)
Bidragsbestämmelser – Fritidsförvaltningen

Utbildningar för att höjas till nivå 3
Styrelseutbildning Grund – Föreningspool Malmö
Styrelseutbildning Avancerad – Föreningspool Malmö
Bidragsbestämmelser – Fritidsförvaltningen
Utbildning i jämställdhet och antidiskriminering – Fritidsförvaltningen