Utbildningar som arrangeras av Föreningspool Malmö

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya förtroendevalda i styrelsen behöver ny kunskap.
Vissa föreningsutbildningar är obligatoriska och vissa är frivilliga beroende på vilken nivå föreningen är registrerad på hos fritidsförvaltningen.

Utbildningar som arrangeras av Föreningspool Malmö
Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Att sköta en förening skall vara roligt. Ju enklare arbetet blir desto roligare är det. Ibland saknar vi kunskap i detta arbete och syftet med våra utbildningar i styrelsekunskap och kassörskunskap är att ge den kunskapen. Vi har även en utbildning i praktisk bokföring.
Höstens utbildningsprogram

Utbildningar som arrangeras av fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningens utbildningar ger kunskap bland annat om regler och krav för de bidrag som fritids-förvaltningen erbjuder. Exempel på utbildningar är Bidragsbestämmelser, ApN – digitalt bidragssystem och Utbildning för förening med anställda. Vissa av utbildningarna är obligatoriska för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 och 3.
Se programmet och anmäl dig här:
http://malmo.se/foreningsutbildning

Föreningsutbildningarna är kostnadsfria för föreningar i Malmö.