Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya förtroendevalda i styrelsen behöver ny kunskap.
Vissa föreningsutbildningar är obligatoriska och vissa är frivilliga beroende på vilken nivå föreningen är registrerad på hos fritidsförvaltningen.

Föreningsutbildning
Malmö Ideella och MISO erbjuder ett antal föreningsutbildningar i samverkan med fritidsförvaltningen. Att sköta en förening skall vara roligt. Ju enklare arbetet blir desto roligare är det. Ibland saknar vi kunskap i detta arbete och syftet med våra utbildningar är att ge den kunskapen.
Program hösten 2018

Utbildningar som arrangeras av fritidsförvaltningen finns här:
http://malmo.se/foreningsutbildning

Föreningsutbildningarna är kostnadsfria för föreningar i Malmö.