Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya förtroendevalda i styrelsen behöver ny kunskap.
Vissa föreningsutbildningar är obligatoriska för att kunna söka bidrag eller för att bli en bidragsberättigad förening.

Utbildningar som arrangeras av Föreningspool Malmö
Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Att sköta en förening skall vara roligt. Ju enklare arbetet blir desto roligare är det. Ibland saknar vi kunskap i detta arbete och syftet med våra utbildningar i styrelsekunskap, praktisk bokföring och kassörskunskap är att ge den kunskapen.
Höstens utbildningsprogram

Utbildningar som arrangeras av fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningens utbildningar ger kunskap bland annat om regler och krav för de bidrag som fritidsförvaltningen erbjuder.
Se programmet och anmäl dig här:
http://malmo.se/foreningsutbildning

Föreningsutbildningarna är kostnadsfria för föreningar i Malmö.