Ekonomisk support

Vi kan hjälpa dig med praktisk hjälp och råd om val av bokföringsprogram som kan passa din förening, ge förslag på uppläggning av kontoplan, förklara hur du kan föra kassabok om du inte vill använda ett bokföringsprogram. Få information om hur man gör en årsredovisning och hur man tyder föreningens resultat- och balansräkning: intäkter/kostnader respektive tillgångar/skulder, hur man skaffar plusgiro- och bankgironummer och Swish till föreningen, hur man registrerar organisationsnummer till föreningen m.m.

Ny upplaga av ”Dags för ekonomi”!
MISO och MIP har nu uppdaterat och utökat innehållet i Dags för ekonomi. Dokumentet är brett och täcker stora delar av föreningens ekonomi och kan fungera som kunskapsbank.

Finner du något oklart så är vi tacksamma för en återkoppling. Tidigare redskap i serien är ”Dags för stadgar” och ”Dags för årsmöte”.

Producerat av Föreningspool Malmö

Finansiering av ideell verksamhet

finansiering_rapport

Den här rapporten handlar om pengar. Och om viljan att ideella organisationer ska ha massor av kunskap om de faktorer som påverkar deras möjlighet att finansiera sin verksamhet . Vi tror, precis som det inledande citatet säger, att det krävs massor av kunskap för att inte vara fattig, för att kunna arbeta strategiskt med sin finansiering och därmed generera mesta möjliga resurser till organisationens ändamål. Med den här rapporten hoppas vi kunna bidra till den kunskapen .

Både FRII och PwC möts ofta av frågor som handlar om finansiering av ideella organisationer i allmänhet och, när det gäller FRII, om insamling i synnerhet.

Finansiering av ideell verksamhet förutsättningar verklighet och framtid