Bidrag till föreningar

Kommunen ställer ett antal villkor för att föreningen ska kunna ansöka om bidrag. Ett krav är att föreningen måste vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer. Bidrag till ideella föreningar hanteras av fritidsförvaltning, kulturförvaltning eller sociala resursförvaltning.
Se exempel

Det finns även nationella finansiärer och stiftelser/fonder där föreningar kan söka bidrag.
Se exempel

Vi hjälper er att navigera bland föreningsbidragen kostnadsfritt.

RF-SISU Skåne hanterar tillsammans med RF, SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden de stöd som ges inom idrottsrörelsen.
Ekonomiskt stöd