Bidrag till föreningar

Kommunen ställer ett antal villkor för att föreningen ska kunna ansöka om bidrag. Ett krav är att föreningen måste vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer. Bidrag till ideella föreningar hanteras av fritidsförvaltning, kulturförvaltning eller sociala resursförvaltning.
Se exempel

Det finns även nationella finansiärer och stiftelser/fonder där föreningar kan söka bidrag.
Se exempel

Vi hjälper er att navigera bland föreningsbidragen kostnadsfritt.

Skåneidrotten hanterar tillsammans med RF och SISU Riks och specialidrottsförbunden de stöd som ges inom svensk idrott.
Ekonomiskt stöd