Bilda förening

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska…

Revidera stadgar

En av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar.…

Arbetsgivarrollen

Om föreningen väljer att anställa en person är det alltid föreningen som…

Föreningsekonomi

Vi kan ge er praktisk hjälp och råd om val av gratis bra bokföringsprogram…

Kommunikation

Hur kommunicerar ni med föreningens medlemmar? Kommunikation är viktig för att en…

Föreningsmöten

I en förening ordnas det många olika möten som till exempel årsmöte,…