Föreningsmöten

På grund av den rådande situationen tar vi inte emot besök på vårt kansli. Däremot kan vi mötas digitalt.

Alla möten bokas via: info@foreningspoolmalmo.se