Dags för ekonomi

Kämpar du med bokslut? I dokumentet Dags för ekonomi finns många tips för föreningens ekonomi och kan fungera som en kunskapsbank. Finns att ladda ner i vår dokumentbank.

Behöver du gå på kurs så finns det olika utbildningar för föreningskassören och dessa är utan kostnad.