Året runt i förening

Föreningspoolen stöttar föreningar som fått bidrag till lovaktiviteter genom att vi tar ansvar för utbetalning av ledarlöner. Denna service gäller föreningar som saknar rutiner för löneutbetalningar och saknar eget lönekonto.